Dự án: Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở II
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở II

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Cửa chống cháy, tủ điện cho Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở II

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nội tiết

Địa chỉ: Thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà nội

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Cửa chống cháy, tủ điện

Thời gian thực hiện: 04/2013 – 06/2013

Giá trị dự án: 4 tỷ đồng