Dự án: CTM – 139 Cầu Giấy, Hà Nội
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: CTM – 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Hệ thống tủ điện, thang máng cáp, cửa chống cháy cho CTM Building 139 Cầu Giấy

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy

Địa chỉ: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, Thang máng cáp, Cửa chống cháy

Thời gian thực hiện: Năm 2014

Giá trị dự án: 3,6 tỷ đồng