Dự án: Cung cấp tủ điện cho khách sạn Lam Sơn – Thanh Hóa
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Cung cấp tủ điện cho khách sạn Lam Sơn – Thanh Hóa

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện cho Khách sạn Lam Sơn – Thanh Hóa

Chủ Đầu Tư: Công ty CP Mía Đường Lam Sơn.

Địa chỉ: 253 Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hóa

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng

Thời gian thực hiện: 09/2011 – 01/2012 

Giá trị dự án: 5 tỷ VND