Dự án: FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng cho Khách sạn FLC Luxury Hotel Samson nằm trong tổ hợp FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Địa chỉ: Xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện tổng, tủ điện tầng

Thời gian thực hiện: tháng 3/2015 – 7/2015

Giá trị dự án: 3,5 tỷ đồng