Dự án: Nhà máy May Tinh Lợi
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy May Tinh Lợi

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Hệ thống Tủ điện, thang máng cáp cho Nhà máy May Tinh Lợi

Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Tinh Lợi

Địa chỉ: KCN Nam Sách – Hải Dương

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp

Thời gian thực hiện: Năm 2014

Giá trị dự án: 5 tỷ đồng