Dự án: Nhà máy May Tinh Lợi
3CElectric > Về chúng tôi > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy May Tinh Lợi

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Tinh Lợi

– Thời gian thực hiện: Năm 2014

– Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp