Dự án: Nhà máy Mobase – KCN Yên Phong – Bắc Ninh
3CElectric > Về chúng tôi > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Mobase – KCN Yên Phong – Bắc Ninh

Thời gian triển khai dự án: 2014