Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện cho Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận

Tổ hợp nhà thầu: Tập đoàn Công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc) – Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện

Thời gian thực hiện: 12/2014 – 03/2015

Giá trị dự án: 6 tỷ đồng