Dự án: Nhà máy Thái Bình Dương – KCN Quang Minh
3CElectric > Về chúng tôi > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Thái Bình Dương – KCN Quang Minh

Địa điểm: Lô 44H, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội   

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thái Bình Dương 

Nhà thầu: Công Ty TNHH Điện – Điện tử 3C