Dự án: Trạm Kios Sân bay Cát Bi Hải Phòng
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Trạm Kios Sân bay Cát Bi Hải Phòng

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Trạm Kios cho Sân bay Cát Bi Hải Phòng

Chủ đầu tư: Điện lực Hải Phòng

Địa chỉ: Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Mecta

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Trạm Kios

Thời gian thực hiện: Năm 2013

Giá trị dự án: 2,4 tỷ đồng