Dự án:Trụ sở làm việc tòa nhà Petrolimex Lào
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án:Trụ sở làm việc tòa nhà Petrolimex Lào

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện cho Trụ sở làm việc Tòa nhà Petrolimex Lào

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu Petrolimex Lào

Địa chỉ: Số 68, đường 13, bản Sykhaithong mương Sykhottabong, thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện

Giá trị dự án: 2 tỷ đồng