Dự án: VP TCT trực thăng Việt Nam tại Đà Nẵng
3CElectric > Về chúng tôi > Dự án tiêu biểu > Dự án: VP TCT trực thăng Việt Nam tại Đà Nẵng
  • Công trình: Tổng công ty trực thăng Việt Nam tại Đà Nẵng
  • Hạng mục 3CElectric cung cấp: Tủ điện, Thang máng cáp.
  • Đơn vị thi công: 3CElectric Đà Nẵng