Một vài vấn đề về điện
3CElectric > Chưa được phân loại > Một vài vấn đề về điện

Mạch quá tải

Một mạch điện sẽ quá tải khi có nhiều đèn và các thiết bị cùng hoạt động. Điều này khiến cho mạch điện khó có thể đáp ứng yêu cầu về an toàn. Khi tất cả các đèn và các thiết bị được bật lên, hệ thống dây điện quá nóng làm cho cầu chì bị đứt hoặc bộ ngắt mạch bị vô hiệu hoá.

Đoản mạch

Một đoản mạch xảy ra khi một dây nóng chạm vào một dây trần trung tínhhoặc dây tiếp đất trống (hoặc mặt đất). Dòng điện hiện tại sẽ làm nổ cầu chì hoặc cầu dao đóng cắt.

Điều kiện làm cầu chì bị nổ:

  • Cầu chì bị quá tải.
  • Mặt kính của mạch bị đen.