3CElectric > Về 3CElectric > Chứng chỉ chất lượng

Hơn 20 năm đồng hành và phát triển, 3CElectric đã đạt được những thành công lớn nhất là sự tin tưởng của khách hàng, xây dựng được thương hiệu và sự uy tín trên thị trường. 

Bên cạnh đó 3CElectric cũng đã đạt được Giấy chứng nhận chất lượng ISO 9001, quy trình quản lý môi trường ISO 14001 do Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp, giấy chứng nhận nhãn hiệu C-Rack®, C-NANO và giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị tổng cục đo lường chất lượng.