3CElectricTin tứcTin tức liên quanCách sao lưu dữ liệu trong chương trình Outlook Express

 

Sao lưu và phục hồi Account:

Account chứa toàn bộ thông tin của người sử dụng như địa chỉ Email, tên đăng nhập (User name), mật khẩu (Password), các thông số thiết lập để gửi và nhận Email...

Sao lưu:

 • Mở chương trình Outlook Express, truy cập vào MenuTools -> Accounts.

oe account

 • Chọn Account muốn sao lưu và nhấnExport, sau đó chọn nơi để lưu và nhấnSave.

oe account export

Phục hồi:

 • Mở chương trình Outlook Express, truy cập vào MenuTools -> Accounts -> Import, chọn tên Account đã lưu và nhấnOpen.

oe account import

Sao lưu và phục hồi Address Book:

Address Book là nơi lưu trữ các địa chỉ Email.

Sao lưu:

 • Nhấn vào biểu tượngAddressđể mở cửa sổ quản lý địa chỉ Email.

oe backup

 • ChọnFile -> Export -> Address Book (WAB).

address book export

 • Chọn vị trí và đặt tên sau đó nhấnSaveđể lưu.

address book save

Phục hồi:

 • Nhấn vào Address để mở cửa sổ quản lý địa chỉ Email, chọnFile -> Import -> Address Book (WAB)->chọn tên củaAddress Bookđã lưu và nhấnOpen.

address book import

Thay đổi vị trí mặc định của nơi chứa Email trong Outlook Express:

Outlook Express chứa Email trong các tập tin đặc biệt, mặc định chúng được đặt trên ổ dĩaC:(nơi cài đặt hệ điều hành).

Cách thay đổi vị trí:

 • Truy cập vào MenuTools -> Options.

oe tools

 • ChọnMaintenance -> Store Folder.

oe options

 • NhấnChange.

oe store folder

 • Chọn thư mục muốn lưu và nhấnOk.

oe store

 • Xuất hiện thông báo cần phải khởi động lại máy thì thay đổi mới có hiệu lực, nhấnOkđể đồng ý.

oe change restart

Phục hồi:

 • Sau khi cài lại Windows thì làm như các bước trên và chọn thư mục đã thay đổi để báo cho Outlook Express biết vị trí của thư mục chứa Email, phải khởi động lại máy tính thì mới có hiệu lực.

 

oe store folder

(Nguồn: www.buaxua.vn)