Cung cấp trạm Bayhousing cho Trạm biến áp 220kV Kim Động (Hưng Yên)

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Cung cấp trạm Bayhousing cho Trạm biến áp 220kV Kim Động (Hưng Yên)

Tổng quan dự án:

Tên dự án: 3CElectric Cung cấp Trạm Bayhousing cho Trạm biến áp 220kV Kim Động (Hưng Yên)

Một số hình ảnh về sản phẩm:

Thông số kỹ thuật Sản Phẩm nhà trạm: