Thanh V đỡ Sever

Thanh đỡ Server được gọi là thanh V4 dày 2.5mm, thiết kế để bắt từ thanh tiêu chuẩn trước ra sau để trợ lực nâng server ,dùng trong trường hợp thiết bị có khối lượng lớn.