Một số sản phẩm tủ rack

Tủ Rack 6U D800 treo tường

Tủ Rack 6U D800 treo tường

2.400.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R06B08TW

Kích thước (mm): H350 × W600 × D800

Tủ Rack 10U D400 treo tường

Tủ Rack 10U D400 treo tường

2.000.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R10B04TW

Kích thước (mm): H525 × W600 × D400

Tủ Rack 10U D800 treo tường

Tủ Rack 10U D800 treo tường

2.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R10B08TW

Kích thước (mm): H525 × W600 × D800

Tủ Rack 15U D600 treo tường

Tủ Rack 15U D600 treo tường

3.000.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R15B06TW

Kích thước (mm): H750 × W600 × D600

Tủ Rack 20U D600

Tủ Rack 20U D600

3.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R20B06

Kích thước (mm): H1000 × W600 × D600

Tủ Rack 20U D800

Tủ Rack 20U D800

4.600.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R20B08

Kích thước (mm): H1000 × W600 × D800

Tủ Rack 27U D600 cửa Mica

Tủ Rack 27U D600 cửa Mica

4.700.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R27B06M

Kích thước (mm): H1310 × W600 × D600

Tủ Mạng 27U Sâu D800

Tủ Mạng 27U Sâu D800

5.600.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R27B08

Kích thước (mm): H1310 × W600 × D800

Tủ Rack 27U D1000

Tủ Rack 27U D1000

6.400.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R27B10

Kích thước (mm): H1310 × W600 × D1000

Tủ Rack 32U D600 cửa lưới, màu đen

Tủ Rack 32U D600 cửa lưới, màu đen

5.300.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B06

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D600

Tủ Rack 32U D600 cửa Mica

Tủ Rack 32U D600 cửa Mica

5.300.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B06M

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D600

Tủ Rack 32U D800

Tủ Rack 32U D800

6.300.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B08

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D800

Tủ Rack 32U D800 cánh cửa Mica

Tủ Rack 32U D800 cánh cửa Mica

6.300.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B08M

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D800

Tủ Rack 32U D1000 cửa lưới, màu đen

Tủ Rack 32U D1000 cửa lưới, màu đen

7.200.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B10

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D1000

Tủ Rack 32U D1000 Cánh cửa Mica

Tủ Rack 32U D1000 Cánh cửa Mica

7.200.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R32B10M

Kích thước (mm): H1535 × W600 × D1000

Tủ Rack 36U D600

Tủ Rack 36U D600

5.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B06

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D600

Tủ Rack 36U D600 cửa trước mica

Tủ Rack 36U D600 cửa trước mica

5.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B06M

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D600

Tủ Rack 36U D800

Tủ Rack 36U D800

6.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B08

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D800

Tủ Rack 36U D800 cửa trước mica, màu đen

Tủ Rack 36U D800 cửa trước mica, màu đen

6.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B08M

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D800

Tủ Rack 36U D1000 cửa lưới, màu đen

Tủ Rack 36U D1000 cửa lưới, màu đen

8.000.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B10

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D1000

Tủ Rack 36U D1000 cửa trước Mica, màu đen

Tủ Rack 36U D1000 cửa trước Mica, màu đen

8.000.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R36B10M

Kích thước (mm): H1715 × W600 × D1000

Tủ Rack 42U D600

Tủ Rack 42U D600

6.400.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R42B06

Kích thước (mm): H1980 × W600 × D600

Tủ Rack 42U D800

Tủ Rack 42U D800

7.600.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R42B08

Kích thước (mm): H1980 × W600 × D800

Tủ Rack 42U D1000

Tủ Rack 42U D1000

8.800.000 chưa bao gồm phụ kiện

Model No: 3C-R42B10

Kích thước (mm): H1980 × W600 × D1000

TƯ VẤN & BÁO GIÁFB: 3CElectricPinterestInstagram
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đầy đủ CO, CQSP ĐẠT TCCL
ĐẦY ĐỦ CO, CQ
Giao hàng nhanh toàn quốcGIAO HÀNG NHANH
TOÀN QUỐC 24/7
Bảo hành chính hãngBẢO HÀNH
CHÍNH HÃNG
Hỗ trợ kỹ thuật báo giá 24/7HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BÁO GIÁ 24/7