Dự án: Nhà máy KTCB khoáng sản Núi Pháo – Thái Nguyên

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy KTCB khoáng sản Núi Pháo – Thái Nguyên

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện cho nhà máy khai thác - chế biến khoáng sản Núi Pháo - Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Tập đoàn kỹ thuật Jacobs

Địa chỉ: Thái Nguyên Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C Hạng mục cung cấp: Tủ điện điều khiển, tủ điều khiển bơm

Dưới đây là một số hình ảnh về tủ điện được lắp đặt tại nhà máy: