Dự án: Nhà máy nước Việt Xuân – Vĩnh Phúc
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy nước Việt Xuân – Vĩnh Phúc
Xây dựng và mở rộng nhà máy xử lý nước sạch Việt Xuân nằm trong dự án mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên thuộc Gói thầu CP2 - Dự án cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc. Dự án này do Chính Phủ Nhật Bản hỗ trợ qua nguồn vốn ODA. Dự án hoàn thành sẽ giúp tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết được những bất cập hiện nay như: thiếu điện, thiếu nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lạc hậu. 3CElectric là đơn vị cung cấp tủ điện điều khiển, tủ bơm