Dự án: Nhà máy sản xuất, gia công xuất khẩu linh kiện điện tử MSL

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy sản xuất, gia công xuất khẩu linh kiện điện tử MSL

Tên dự án: Cung cấp tủ điện cho dự án nhà máy sản xuất, gia công xuất khẩu linh kiện điện tử MSL
Chủ đầu tư: Công ty TNHH kĩ thuật điện tử MSL Việt Nam
Địa chỉ: Xóm 5 – xã Hải Thanh – Hải Hậu – Nam Định
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C
Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ điện 
Thời gian thực hiện: 07/2016 - 01/2017
Dưới đây là một số hình ảnh Hệ thống tủ điện 3C cung cấp cho dự án: