Dự án: Trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
Tên dự án: 3CElectric cung cấp nhà trạm Sheltertủ điện điều khiển cho trạm Radar của cảng vụ hàng hải Hải Phòng Chủ đầu tư:  Cục hàng hải Việt Nam Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C Hạng mục cung cấp: Shelter, tủ điện, tủ điều khiển Thời gian thực hiện: 01/2015 - 04/2015 Giá trị dự án: 5 tỷ đồng