Dự án:Trụ sở làm việc tòa nhà Petrolimex Lào

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án:Trụ sở làm việc tòa nhà Petrolimex Lào

Tên dự án: 3CElectric cung cấp hệ thống tủ điện cho Trụ sở làm việc Tòa nhà Petrolimex Lào Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu Petrolimex Lào Địa chỉ: Số 68, đường 13, bản Sykhaithong mương Sykhottabong, thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C Hạng mục cung cấp: Tủ điện Giá trị dự án: 2 tỷ đồng