3CElectricTin tứcGiải pháp kỹ thuậtGiấy chứng nhận xuất xứ điện tử (eCO)

 "Xuất xứ" không đề cập đến quốc gia nơi hàng hóa được vận chuyển từ đó mà đề cập đến các quốc gia nơi mà chúng được sản xuất. Đối với sản phẩm sản xuất tại hai hay nhiều nước, xuất xứ sẽ được ghi nhận tại quốc gia thực hiện việc nơi xử lý khâu trọng yếu cuối cùng. Một thực tế thường xảy ra là nếu chi phí sản xuất hàng hóa tại một quốc gia lớn hơn 50%, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn 50% thì quốc gia đó được chấp nhận là nơi xuất xứ.

Xác định xuất xứ của sản phẩm là rất quan trọng bởi vì nó là chìa khóa để áp dụng thuế nhập khẩu.

Làm thế nào để có được một CO?

Ủy ban thương mại quốc tế (USCIB) đã cung cấp ứng dụng trực tuyến và xử lý chứng nhận xuất xứ dễ dàng và đầy đủ. Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử được giao ngay trong giờ và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ quan, tổ chức nào được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình CO?

Cơ quan hải quan của nước nhập khẩu hoặc tổ chức tài chính. Các nước xuất khẩu hoặc bộ phận giao nhận vận tải hoặc nhà môi giới hải quan sẽ biết để nhập khẩu sản phẩm của họ vào một nước khác thì cần phải có giấy chứng nhận xuất xứ. Ngân hàng cũng sẽ yêu cầu bạn trình giấy chứng nhận xuất xứ để phù hợp với thư tín dụng.

Ai là người được  ủy quyền ký một giấy chứng nhân xuất xứ (CO) thay mặt nhà xuất khẩu?

Chỉ nhà xuất khẩu hoặc người được ủy quyền mới được phép ký giấy chứng nhận xuất xứ.

Một tổ chức giao nhận vận tải hoặc nhà môi giới hải quan có thể đứng ra nộp CO hay không?

Một tổ chức giao nhận vận tải hoặc nhà môi giới hải quan có thể nộp đơn và các tài liệu thay mặt cho khách hàng của mình, miễn là USCIB có bằng chứng về mối quan hệ đó. Mối quan hệ này được tạo ra trong hệ thống trực tuyến khi đăng ký xuất khẩu và lựa chọn tổ chức giao nhận vận tải của mình để nộp cho họ. CO và tài liệu hỗ trợ sẽ có chữ ký của người được ủy quyền nộp đơn .

Những lợi ích của một chứng nhận xuất xứ điện tử so với giấy chứng nhận là gì?

Bạn không bao giờ phải rời khỏi bàn của bạn! Gửi, nhận giấy chứng nhận xuất xưởng ngay trên máy tính và được in ở vị trí của bạn. eCO cung cấp cho các nhà xuất khẩu, giao nhận hàng hóa, môi giới hải quan và các nhà cung cấp dịch vụ thương mại một hệ thống liền mạch và dễ sử dụng cho việc nộp và nhận từ Tổ chức Cộng đồng điện tử. Giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm được chi phí và đạt hiệu quả cao.

Dưới đây là những lợi ích đặc trưng mà eCO mang lại:

-          Hạn chế phí phát sinh

-          Giảm chi phí xử lý

-          Thời gian sử dụng nhanh

-          Giảm sai sót

-          Nhận được thông báo chấp nhận và phê duyệt các ứng dụng của bạn nhanh chóng

-          Thực hiện theo Hướng dẫn Giấy chứng nhận xứ của Phòng Thương mại quốc tế

 Làm thế nào để USCIB biết các thông tin được gửi là đúng?

USCIB sẽ xác nhận Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu kèm theo bằng cách xác nhận tính xác thực của chữ ký và các văn bản của doanh nghiệp. USCIB có quyền yêu cầu bằng chứng bổ sung nguồn gốc để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn cho việc phát hành của Tổ chức Cộng đồng. Chứng chỉ xuất xứ là chứng từ nhập khẩu chính thức.

(Nguồn:uscib.org)