3CElectricTin tứcGiải pháp kỹ thuậtMục đích của việc sử dụng patch panel
Patch panel thường được sử dụng trong tủ server, nó được lắp đặt bên trong tủ cùng với các thiết bị khác. Dây dẫn sẽ đến từ tất cả các bộ phần của hệ thống mạng và nối vào phía sau của panel. Ở mặt trước của panel, có các cổng đã được dán nhãn. Những cổng này có thể được kết nối với các router, switch và hub. Patch panel là một công cụ tuyệt vời khi xử lý các sự cố trong hệ thống mạng. Khi có một vấn đề nào đó xảy ra trong hệ thống mạng, bạn có thể dễ dàng ngắt bộ phận đó đó bằng cách tháo rời tất cả các bộ phận này ra khỏi patch panel. Sau khi sự cố được tìm thấy và giải quyết, kết nối chúng trở lại patch panel. Với một hệ thống mạng lớn, patch panel cho phép các nhà quản lý và kỹ thuật viên có thể quản lý thiết bị và bằng cách gắn nhãn lên các cổng. Trong hệ thống mạng này, tất cả các điện thoại hoặc thiết bị Voice-over-IP (VOIP) được nhóm thành một nhóm, các máy in trong một nhóm và các máy tính trong cùng một nhóm. Việc nhóm các thiết bị như vậy sẽ giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn. Trong một hệ thống mạng đơn giản, patch panel sẽ là một công cụ tốt để chạy hệ thống dây điện trực tiếp từ máy tính đến router hoặc switch. Trong một mạng hệ thống mạng lớn hơn, tính linh hoạt và tổ chức sẽ cần được ưu tiên hơn. Nếu tất cả mọi thứ đã được nối cố định thì bất cứ thay đổi của các thiết bị trong hệ thống đều rất khó khăn. Một trong những đòi hỏi lớn nhất của một hệ thống mạng là khả năng mở rộng. Nếu dây dẫn của hệ thống mạng được lắp đặt cố định, thì việc thêm các thiết bị mới vào hệ thống sẽ dẫn đến sự xáo trộn lớn. Với patch panel, bạn chỉ cần chạy dây dẫn vào patch panel. Thiết bị mới này sau đó có thể dễ dàng thêm vào router hay switch thích hợp.

Nguồn: Ehow.com