3CElectricTin tứcGiải pháp kỹ thuậtPhương pháp thử nghiệm NEMA VE 1
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này không được quy định bởi NEMA hoặc bất kỳ tổ chức nào khác ở Hoa Kỳ  giống như yêu cầu bắt buộc tuân thủ mã điện tử quốc gia (NEC). Tiêu chuẩn này là một khuyến nghị đối với khay cáp. Các nhà sản xuất khay cáp có thể thử nghiệm những sản phẩm của họ trong một phòng thí nghiệm độc lập cho phù hợp với tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, tại Canada, tiêu chuẩn này được quy định bắt buộc tuân thủ giống như NEC ở Mỹ. Một số khía cạnh quan trọng của tiêu chuẩn NEMA VE 1: 1. Yếu tố công suất  và tải trọng an toàn Tải trọng an toàn được xác định dựa trên kết quả của việc thử nghiệm một loạt các thang máng cáp. Các thử nghiệm phải được tiến hành với cùng một chiều dài và  trên các chiều dài khác nhau với hệ số an toàn 1.5 để xác định tải trọng dẫn đến hỏng thang cáp. Bằng cách này, tải trọng được xác định dựa trên hiệu suất trung bình của các mẫu trong nhiều cuộc thử nghiệm và được tính toán kỹ lưỡng. 2. Độ võng Tiêu chuẩn NEMA VE 1 không quy định rõ bất kỳ giới hạn nào về độ võng của các thành phần hỗ trợ cáp. Do vậy, chắc chắn sẽ cần một một hệ thống thiết kế kỹ lưỡng. 3. Điện trở kết nối Điện trở của các kết nối được giới hạn tối đa là 330 mΩ. Phương pháp đánh giá NEMA VE 1 được dựa trên hệ thống đo lường Imperial 1. Các số biểu thị chiều dài của thang cáp bằng feet: 8 = 8ft (2,4 m) 12 = 12ft (3,6 m) 16 = 16ft (4,8 m) 20 = 20ft (6,0 m) 2. Các chữ cái cho biết loại tải trọng làm việc. A = 50lbs/lin.ft (75kg / m) B = 75lbs/lin.ft (112kg / m) C = 100lbs/lin.ft (149kg / m) Ví dụ: Một loại thang cáp 20B đòi hỏi một tải trọng làm việc an toàn tối thiểu là 75 lb / ft trên một chiều dài 20ft (có nghĩa là 112kg / m trong một khoảng 6.0m).  Phương pháp thử nghiệm NEMA Theo NEMA VE-1/CSA 22.2, có hai phương pháp của thử nghiệm tải trọng của khay cáp (Hệ số an toàn 1.5): • Tải trọng dẫn đến sự phá hủy: Tải trọng phá hủy/1.5 = tỷ lệ công suất tải = tải trọng thử nghiệm • Tải trọng độ võng còn lại: 1,5 x chiều dài x tỷ lệ công suất tải = tải trọng thử nghiệm sau 15 phút khi tổng tải trọng thử nghiệm được lấy ra, độ võng còn lại được đo.

Để đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng và mang lại niềm tin cho khách hàng, chúng tôi - Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C đã đưa các sản phẩm thang máng cáp của mình vào thử nghiệm và đã đáp ứng tiêu chuẩn NEMA VE1.