Dự án: Nhà máy đóng tàu – nhà máy 189
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy đóng tàu – nhà máy 189

Tên dự án: 3CElectric cung cấp thang cáp chuyên dụng cho Nhà máy đóng tàu – Nhà máy 189

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên 189

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Nhà thầu: Công ty TNHH Vanderluen Việt Nam

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục: Thang cáp chuyên dụng cho Tàu biển

Thời gian thực hiện: 03/2015 – 08/2015

Tổng giá trị: 3 tỷ đồng

 

Dự án: Nhà máy đóng tàu – nhà máy 189
Rate this post