Dự án: Trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Tên dự án: 3CElectric cung cấp nhà trạm Sheltertủ điện điều khiển cho trạm Radar của cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Chủ đầu tư:  Cục hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Shelter, tủ điện, tủ điều khiển

Thời gian thực hiện: 01/2015 – 04/2015

Giá trị dự án: 5 tỷ đồng