Khay Tủ Rack

Khay Tủ Rack được chia làm 2 loại:

  • Khay cố định: Dùng để đỡ các thiết bị mạng, sever,..
  • Khay Trượt: Có thể kéo ra vào được, dùng để đỡ các loại màn hình+ bàn phím, sever cần thao tác thường xuyên

Khay được gọi tên theo chiều sâu của tủ: D400, D600, D800 và D100mm.