Dự án: Nhà máy Honda Hà Nam

3CELECTRIC > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Honda Hà Nam

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Tủ điện xuất tuyến 4000A cho nhà máy Honda Hà Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C Hạng mục cung cấp: Tủ điện Giá trị dự án: 2 tỷ đồng