Cung cấp, lắp đặt nhà chứa máy phát điện cho trạm BTS
3CELECTRIC > Tin tức > Tin ngành hàng > Cung cấp, lắp đặt nhà chứa máy phát điện cho trạm BTS

Cung cấp, lắp đặt nhà chứa máy phát điện cho các dự án trạm BTS

3CElectric là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất nhà chứa máy phát điện cho trạm BTS.

Với những nghiên cứu trên các loại máy phát điện khác nhau để đưa ra được cấu hình phù hợp nhằm mục đích bảo vệ và đảm bảo nguyên lý thông khí khi hoạt động của máy phát điện, đồng thời đảm bảo tiêu âm.

Một số hình ảnh:

Cung cấp lắp đặt nhà chứa máy phát điện cho trạm BTS
Cung cấp lắp đặt nhà chứa máy phát điện cho trạm BTS

Các dự án tiêu biểu 3CElectric đã cung cấp trạm Shelter


CÁC SẢN PHẨM: