Cung cấp, lắp đặt Trạm Shelter cho tập đoàn Vingroup
3CELECTRIC > Tin tức > Tin ngành hàng > Cung cấp, lắp đặt Trạm Shelter cho tập đoàn Vingroup
  • 06/05/2020
  • 3CElectric

Cung cấp, lắp đặt nhà Trạm Shelter cho tập đoàn Vingroup

3CElectric đã trở thành đơn vị cung cấp, lắp đặt Nhà trạm Shelter cho Tập đoàn Vingroup trong nhiều năm qua, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng và thẩm mỹ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN:

Cung cấp lắp đặt nhà trạm shelter cho tập đoàn Vingroup
3CElectric là đơn vị cung cấp lắp đặt nhà trạm BTS shelter cho tập đoàn Vingroup trong nhiều năm qua
Cung cấp lắp đặt các nhà trạm bts - shelter cho tập đoàn Vingroup
hình ảnh dự án 3CElectric cung cấp shelter cho Vingroup

Các tin khác


CÁC SẢN PHẨM: