Bảng giá cửa chống cháy 120 phút
3CElectric > Tin tức > Tin tức liên quan > Bảng giá cửa chống cháy 120 phút

Bảng giá cửa chống cháy 120 phút, mẫu cửa mới [06/2021]

BẢNG GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY 120 PHÚT NĂM 2021

I. Cửa chống cháy tiêu chuẩn 120 phút - cửa đơn và cửa đôi:

A CỬA CHỐNG CHÁY TIÊU CHUẨN 120 PHÚT – CỬA ĐƠN
TT Chi tiết về sản phẩm Mã SP Kích thước (Lắp ráp) WxH Đ.vị tính Đơn giá VNĐ/ m2 (Chưa VAT) Xuất xứ
1 Loại/ Kích thước tiêu chuẩn Cửa đi thép chống cháy 1 cánh/ từ 1.2m2 - 2.4m2 3CDF120S 1m x 2.2m m2 2.200.000 3CElectric
2 Vị trí sử dụng Buồng thang, phòng đệm, hành lang, phòng kỹ thuật
3 Cấp độ chống cháy 120 phút
4 Vật liệu chính Thép tấm tiêu chuẩn
5 Thép cánh cửa Độ dày thép làm cánh 1.0mm (JIS G3141)
6 Độ dày cánh cửa 50mm (+ - 2%)
7 Thép làm khung cửa Độ dày thép làm khung 1.2mm, tăng cứng 2-3mm
8 Kích thước mặt cắt ngang khung 45x110/ Kích thước bao cả hèm cửa 85x115mm (Phào che giữa cửa và khe tường), có bậc dán Zoăng chặn khói
9 Vật liệu trong cánh Magie Oxide (ERON), bông khoáng, vải thủy tinh
10 Zoăng chặn khói Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói
11 Bản lề Bản lề INOX SU304/ 03 cái một cánh
12 Sơn/ Màu sơn tiêu chuẩn Sơn tĩnh điện màu ghi sáng/ Sơn sần Jotun RAL7032
B Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp)
1 Doorsill Doorsill Inox SU201; 1.2mm DS-SU201 m 187.500 3CElectric
2 Silicone Solarsil Silicone S501/ 360Gr/ hộp 57.500 Korea
3 Bulong, nở nhựa Vít M8x60 + Nở nhựa V bộ 6.250 Việt Nam
A CỬA CHỐNG CHÁY TIÊU CHUẨN 120 PHÚT – CỬA ĐÔI
TT Chi tiết về sản phẩm Mã SP Kích thước (Lắp ráp) WxH Đ.vị tính Đơn giá VNĐ/ m2 (Chưa VAT) Xuất xứ
1 Loại/ Kích thước tiêu chuẩn Cửa đi thép chống cháy 2 cánh/ từ 1.6m2 - 3.6m2 3CDF120D 1.6m x 2.2m m2 2.300.000 3CElectric
2 Vị trí sử dụng Buồng thang, phòng đệm, hành lang, phòng kỹ thuật
3 Cấp độ chống cháy 120 phút
4 Vật liệu chính Thép tấm tiêu chuẩn
5 Thép cánh cửa Độ dày thép làm cánh 1.0mm (JIS G3141)
6 Độ dày cánh cửa 50mm (+ - 2%)
7 Thép làm khung cửa Độ dày thép làm khung 1.2mm, tăng cứng 2-3mm
8 Kích thước mặt cắt ngang khung 45x110/ Kích thước bao cả hèm cửa 85x115mm (Phào che giữa cửa và khe tường), có bậc dán Zoăng chặn khói
9 Vật liệu trong cánh Magie Oxide (ERON), bông khoáng, vải thủy tinh
10 Zoăng chặn khói Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói
11 Bản lề Bản lề INOX SU304/ 03 cái một cánh
12 Sơn/ Màu sơn tiêu chuẩn Sơn tĩnh điện màu ghi sáng/ Sơn sần Jotun RAL7032
B Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp)
1 Doorsill Doorsill Inox SU201;1.2mm DS-SU201 m 187.500 3CElectric
2 Silicone Solarsil Silicone S501/ 360Gr/ hộp 57.500 Korea
3 Bulong, nở nhựa Vít M8x60 + Nở nhựa V bộ 6.250 Việt Nam

II. Bảng giá cửa chống cháy ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN 120p+ cửa đơn và cửa đôi:

A CỬA CHỐNG CHÁY ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN 120P+ CỬA ĐƠN
TT Chi tiết về sản phẩm Mã SP Kích thước (Lắp ráp) WxH Đ.vị tính Đơn giá VNĐ/ m2 (Chưa VAT) Xuất xứ
1 Loại/ Kích thước tiêu chuẩn Cửa đi thép chống cháy 1 cánh/ từ 1.2m2 - 2.4m2 3CDF120S+ 1m x 2.2m m2 2.700.000 3CElectric
2 Vị trí sử dụng Buồng thang, phòng đệm, hành lang, phòng kỹ thuật
3 Cấp độ chống cháy 120 phút (có gia tăng độ dày thép so với tiêu chuẩn 120 Phút)
4 Vật liệu chính Thép tấm tiêu chuẩn
5 Thép cánh cửa Độ dày thép làm cánh 1.2mm (JIS G3141)
6 Độ dày cánh cửa 50mm (+ - 2%)
7 Thép làm khung cửa Độ dày thép làm khung 1.5mm, tăng cứng 2mm
8 Kích thước mặt cắt ngang khung 45x110/ Kích thước bao cả hèm cửa 85x115mm (Phào che giữa cửa và khe tường), có bậc dán Zoăng chặn khói
9 Vật liệu trong cánh Magie Oxide (ERON), bông khoáng, vải thủy tinh
10 Zoăng chặn khói Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói
11 Bản lề Bản lề INOX SU304/ 04 cái một cánh
12 Sơn/ Màu sơn tiêu chuẩn Sơn tĩnh điện màu ghi sáng/ Sơn sần Jotun RAL7032
B Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp)
1 Doorsill Doorsill Inox SU201;1.2mm DS-SU201 m 187.500 3CElectric
2 Silicone Solarsil Silicone S501/ 360Gr/ hộp 57.500 Korea
3 Bulong, nở nhựa Vít M8x60 + Nở nhựa V bộ 6.250 Việt Nam
A CỬA CHỐNG CHÁY ĐẶC BIỆT TIÊU CHUẨN 120P+ CỬA ĐÔI
TT Chi tiết về sản phẩm Mã SP Kích thước (Lắp ráp) WxH Đ.vị tính Đơn giá VNĐ/ m2 (Chưa VAT) Xuất xứ
1 Loại/ Kích thước tiêu chuẩn Cửa đi thép chống cháy 2 cánh/ từ 1.6m2 - 3.6m2 3CDF120D+ 1.6m x 2.2m m2 2.900.000 3CElectric
2 Vị trí sử dụng Buồng thang, phòng đệm, phòng kỹ thuật
3 Cấp độ chống cháy 120 phút (có gia tăng độ dày thép so với tiêu chuẩn 120 Phút)
4 Vật liệu chính Thép tấm tiêu chuẩn
5 Thép cánh cửa Độ dày thép làm cánh 1.2mm (JIS G3141)
6 Độ dày cánh cửa 50mm (+ - 2%)
7 Thép làm khung cửa Độ dày thép làm khung 1.5mm, tăng cứng 2mm
8 Kích thước mặt cắt ngang khung 45x110/ Kích thước bao cả hèm cửa 85x115mm (Phào che giữa cửa và khe tường), có bậc dán Zoăng chặn khói
9 Vật liệu trong cánh Magie Oxide (ERON), bông khoáng, vải thủy tinh
10 Zoăng chặn khói Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói
11 Bản lề Bản lề INOX SU304/ 03 cái một cánh
12 Sơn/ Màu sơn tiêu chuẩn Sơn tĩnh điện màu ghi sáng/ Sơn sần Jotun RAL7032
B Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp)
1 Doorsill Doorsill Inox SU201;1.2mm DS-SU201 m 187.500 3CElectric
2 Silicone Solarsil Silicone S501/ 360Gr/ hộp 57.500 Korea
3 Bulong, nở nhựa Vít M8x60 + Nở nhựa V bộ 6.250 Việt Nam

III. Phụ kiện mở rộng lựa chọn:

TT PHỤ KIỆN MỞ RỘNG, LỰA CHỌN Mã sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (Chưa VAT) Xuất xứ
1 Doorsill Doorsill có Zoang chặn khói Inox SU304; 1.2mm DS-SU304 m 1,00 225.000 3CElectric
2 Doorsill Doorsill Inox SU201 ; 1.2mm DS-SU201 m 1,00 187.500 3CElectric
3 Khóa cửa Kospi Khóa an toàn loại tay gạt INOX, củ khóa bằng đồng, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong MA52_1 Bộ 1,00 562.500 Kospi Korea/ China
4 Khóa cửa Kospi Khóa an toàn loại tay gạt INOX, củ khóa bằng đồng, 02 đầu chìa khóa MA52_2 Bộ 1,00 562.500 Kospi Korea/ China
5 Khóa cửa Fuji Khóa an toàn loại tay gạt INOX, củ khóa bằng đồng, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong SU034_15_1 Bộ 1,00 525.000 Fuji Japan/ China
6 Khóa cửa Fuji Khóa an toàn loại tay gạt INOX, củ khóa bằng đồng, 02 đầu chìa khóa SU034_15_2 Bộ 1,00 525.000 Fuji Japan/ China
7 Khóa cửa HuyHoang Khóa tay gạt Huy Hoàng. (Loại 2 đầu chìa) Bộ 1,00 687.500 Huy Hoang/ VN
8 Khóa cóc Khóa cóc hiệu Hafele H911.22.395 Bộ 1,00 437.500 Hafele/ china
9 Tay co thủy lực Tay co thủy lực AAA-N2 Lực co -65kg AAA-N2 Bộ 1,00 575.000 AAA/ ThaiLan
10 Tay co thủy lực Hafele 499.30.002 (Tải trọng cánh cửa 25-45kg) H45 Bộ 1,00 750.000 Hafele
11 Tay co thủy lực Tay co thủy lực King1520;Tải trọng cánh cửa 25-45 KG, không có điểm dừng King1520 Bộ 1,00 987.500 King
12 Tay đẩy thoát hiểm 1P Thanh đẩy thoát hiểm đơn 1 điểm (thép sơn tĩnh điện) S01P Bộ 1,00 725.000 Max, Neo
13 Tay đẩy thoát hiểm 1P Thanh đẩy thoát hiểm đơn 1 điểm INOX SU01P Bộ 1,00 1.000.000 Max, Neo
14 Tay đẩy thoát hiểm 2P Thanh đẩy thoát hiểm đôi 2 điểm (thép sơn tĩnh điện) S02P Bộ 1,00 1.375.000 Max, Neo
15 Khóa tay đẩy Khóa tay gạt liên kết thanh đẩy thoát hiểm KTG01P Bộ 1,00 487.500 Neo
16 Tay đẩy thoát hiểm 2P Thanh đẩy thoát hiểm đôi 2 điểm INOX SU02P Bộ 1,00 1.875.000 Max, Neo
17 Tay nắm INOX Tay Nắm Inox (Tay nắm kéo cửa ) H45 Bộ 1,00 150.000 3CElectric
18 Tay đẩy INOX Tay đẩy Inox (Tay đẩy cửa) H45 Bộ 1,00 162.500 3CElectric
19 Chốt âm trong cánh Chốt âm lật cố định cánh phụ inox MC150 MC150 Bộ 1,00 100.000 Việt Nam
20 Kính chống cháy Kính 2 lớp có lưới dày 6.8mm ; 60p KCC6.8-60 m2 1,00 3.750.000 Việt Nam
21 Kính chống cháy Kính 2 lớp có lưới dày 6.8mm ; 70p KCC6.8-70 m2 1,00 4.750.000 Việt Nam
22 Kính chống cháy Kính chống cháy dày 10mm 90p KCC10-90 m2 1,00 6.000.000 Việt Nam

“Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý khách!”

IV. Xem thêm các mục liên quan:

Với kinh nghiệm bề dày trong lĩnh vực thiết kế và thi công cửa chống cháy. 3CElectric còn hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất cung cấp cho công trình (gồm sản xuất cung cấp hệ thống Tủ điện, Thang máng cáp, tủ Rack...) Đánh dấu bằng các siêu dự án quy mô lớn: Cung cấp cửa chống cháy cho dự án Phoenix Tower Bắc Ninh, Cung cấp cửa chống cháy cho chuỗi Khách sạn Mường Thanh... Cung cấp, lắp đặt tủ điện, Thang máng cáp cho các dự án: Vinhomes Smart City (Tây Mỗ – Đại Mỗ), Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm), Đường đua F1, Vinpearl Phú Quốc - của tập đoàn VinGroup.

V. Một số hình ảnh cửa chống cháy do 3CElectric sản xuất:

Cửa thép ngăn cháy 120 phút 1 cánh lắp buồng thang
3CElectric cung cấp cửa chống cháy - cửa thoát hiểm cho khách sạn
cửa chống cháy 120 phút kích thước nhỏ
Cửa thép ngăn cháy 120 phút cửa đơn
cửa chống cháy, cửa thoát hiểm lắp khách sạn
Cửa thép chống cháy 120 phút cửa đơn
cửa chống cháy 120 phút 2 cánh

VI. Một số dự án cửa chống cháy đã hoàn thành:

3CElectric – Liên tiếp hoàn thành các dự án lớn
3CElectric – thiết kế, sản xuất, thi công chuyên nghiệp cửa thép chống cháy, phù hợp các dự án ...
Xem chi tiết
Cung cấp cửa ngăn cháy cho dự án: Nhà Ở Xã Hội – Tp. Hải Dương
12/06/2020 | Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, chất lượng đạt tiêu chuẩn chống cháy, 3CElectri...
Xem chi tiết
Cung cấp cửa ngăn cháy cho dự án: Phoenix Tower Bắc Ninh
29/05/2020 | 3CElectric là đơn vị uy tín chuyên sản xuất và cung ứng ra thị trường hàng l...
Xem chi tiết
Cung cấp cửa chống cháy cho công trình bệnh viện
20/04/2021 3CElectric Cửa chống cháy cho công trình bệnh viện Xây dựng và lắp đặt hệ thống...
Xem chi tiết

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

  • Hà Nội: Tầng 9, Số 8 Láng Hạ, Q. Ba đình, TP.HN
  • Hà Nội: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP.HN
  • Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
  • Chi nhánh TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Nhà máy sản xuất: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, TP Hà Nội

“Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng!”

✓ Trả lời: 3CElectric sản xuất Cửa Thép Chống Cháy Đủ Các Loại Với Chất Lượng Tốt Nhất. 3000+ Đơn Vị Tin Dùng Suốt 10 Năm Qua. Khẳng Định Chất Lượng - Thương Hiệu hàng đầu. Gọi ngay. Giá Cả Cạnh Tranh. Tư Vấn Hiệu Quả. Hỗ Trợ 24/7. Uy Tín, Chất Lượng. ✓ Trả lời: 3CElectric giàu chuyên môn trong thiết kế, sản xuất cửa chống cháy và thực hiện lắp đặt tại hàng loạt các dự án trọng điểm. Cung cấp lắp đặt khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Mức giá tốt nhất. Chiếm thị phần lớn nhất, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Việt Nam. ✓ Trả lời: Sở hữu nhà máy sản xuất trực tiếp trên dây chuyền hiện đại, đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, chúng tôi chủ động trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ thời gian, kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm trong các giai đoạn, cam kết tiến độ giao hàng. Cam kết chất lượng... ✓ Trả lời: 3CElectric luôn nỗ lực mang lại giá trị bền vững, hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách. Cam kết tiến độ giao hàng, cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi đã sản xuất và lắp đặt hàng chục nghìn Cửa Chống Cháy cho các dự án lớn, các siêu dự án tại khắp các tỉnh thành Việt Nam.

CÁC SẢN PHẨM: