3CElectric > Sản phẩm > Tủ Rack > Ổ cắm - PDU > Ổ cắm chuẩn C13