3CElectric > Báo giá > Bảng giá Tủ Rack mới nhất 2021

Bảng giá Tủ Rack 3CElectric bền đẹp, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Bảng giá tủ Rack và phụ kiện

TT TÊN SẢN PHẨM (C-RACK) MÃ SP - CÁNH LƯỚI - MÀU ĐEN SL ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN)
I HỆ THỐNG TỦ CÓ CHIỀU SÂU 1000 MM, 1100, 1200
1 C-RACK45U19-W800D1000 3C-R45S19W8B10 1 11.040.000
2 C-RACK42U19-W800D1000 3C-R42S19W8B10 1 10.032.000
3 C-RACK 42U-D1200 3C-R42B12 1 9.720.000
4 C-RACK 42U-D1100 3C-R42B11 1 8.910.000
5 C-RACK 45U-D1000 3C-R45B10 1 8.460.000
6 C-RACK 42U-D1000 3C-R42B10 1 8.100.000
7 C-RACK 36U-D1000 3C-R36B10 1 7.020.000
8 C-RACK 32U-D1000 3C-R32B10 1 6.480.000
9 C-RACK 27U-D1000 3C-R27B10 1 5.760.000
10 C-RACK 20U-D1000 3C-R20B10 1 4.680.000
II HỆ THỐNG TỦ CÓ CHIỀU SÂU 800 MM -
1 C-RACK45U19-D800-W800 3C-R45S19W8B08 1 10.152.000
2 C-RACK 42U19-D800-W800 3C-R42S19W8B08 1 9.288.000
3 C-RACK 45U-D800 3C-R45B08 1 7.614.000
4 C-RACK 42U-D800 3C-R42B08 1 7.290.000
5 C-RACK 36U-D800 3C-R36B08 1 6.318.000
6 C-RACK 32U-D800 3C-R32B08 1 5.832.000
7 C-RACK 27U-D800 3C-R27B08 1 5.184.000
8 C-RACK 20U-D800 3C-R20B08 1 4.212.000
III HỆ THỐNG TỦ CÓ CHIỀU SÂU 600 MM -
1 C-RACK45U19W800D600 3C-R45S19W8B06 1 9.024.000
2 C-RACK42U19W800D600 3C-R42S19W8B06 1 8.256.000
3 C-RACK 45U-D600 3C-R45B06 1 6.768.000
4 C-RACK 42U-D600 3C-R42B06 1 6.480.000
5 C-RACK 36U-D600 3C-R36B06 1 5.616.000
6 C-RACK 32U-D600 3C-R32B06 1 5.184.000
7 C-RACK 27U-D600 3C-R27B06 1 4.608.000
8 C-RACK 20U-D600 3C-R20B06 1 3.744.000
IV HỆ THỐNG TỦ NHỎ 6U-15U TỰ ĐỨNG -
1 C-RACK 15U-D800 3C-R15B08 1 2.880.000
2 C-RACK 15U-D600 3C-R15B06 1 2.520.000
3 C-RACK 15U-D400 3C-R15B04 1 2.160.000
4 C-RACK 12U-D600 3C-R12B06 1 2.016.000
5 C-RACK 10U-D600 3C-R10B06 1 1.848.000
6 C-RACK 10U-D400 3C-R10B04 1 1.584.000
7 C-RACK 6U-D400 3C-R6B04 1 1.152.000
V HỆ THỐNG TỦ NHỎ 6U-15U TREO TƯỜNG
1 C-RACK 15U-D400 (treo tường) 3C-RW15B04 1 2.060.000
2 C-RACK 12U-D600 (treo tường) 3C-RW12B06 1 1.916.000
3 C-RACK 10U-D600 (treo tường) 3C-RW10B06 1 1.648.000
4 C-RACK 10U-D400 (treo tường) 3C-RW10B04 1 1.484.000
5 C-RACK 6U-D400 (treo tường) 3C-RW6B04 1 1.052.000
VI OPEN RACK - 19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm định dạng Omega, đế L100x60; 3.0mm -
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN -
1 OPEN RACK 45U khung Omega 3C-OR45B-O19 1 1.680.000
2 OPEN RACK 42U Khung Omega 3C-OR42B-O19 1 1.570.000
3 OPEN RACK 36U khung Omega 3C-OR36B-O19 1 1.460.000
4 OPEN RACK 32U Khung Omega 3C-OR32B-O19 1 1.350.000
5 OPEN RACK 27U Khung Omega 3C-OR27B-O19 1 1.190.000
6 OPEN RACK 42Ux4 góc Omega 19"x23" 3C-OR42B-4GO19D23" 1 3.660.000
VII OPEN RACK - 19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2.0mm định dạng U, đế L100x60;3.0 -
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN -
1 C-RACK OPEN RACK 45U 3C-OR45B-S 1 1.570.000
2 C-RACK OPEN RACK 42U 3C-OR42B-S 1 1.420.000
3 C-RACK OPEN RACK 36U 3C-OR36B-S 1 1.320.000
4 C-RACK OPEN RACK 32U 3C-OR32B-S 1 1.190.000
5 C-RACK OPEN RACK 27U 3C-OR27B-S 1 1.090.000
6 OPEN RACK 42Ux4 góc U80x48, 19"xD600 3C-OR42B-4GU19D600 1 2.760.000
VIII CÁC LOẠI TỦ OUTDOOR -
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN -
1 C-RACK 42U-D800 OUT 3C-ROD42B08 1 11.900.000
2 C-RACK 36U-D800 OUT 3C-ROD36B08 1 10.700.000
3 C-RACK 42U-D600 OUT 3C-ROD42B06 1 9.600.000
4 C-RACK 36U-D600 OUT 3C-ROD36B06 1 8.900.000
5 C-RACK 27U-D600 OUT 3C-ROD27B06 1 7.200.000
PHỤ KIỆN LỰA CHỌN
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN -
IX KHAY TỦ -
1 Khay cố định 1000 (Fiexed) (W440 x D680 mm) 3C-RTB10 1 266.400
2 Khay trượt 1000 (Slide) (415 x D680 mm) 3C-RTSB10 1 465.600
3 Khay cố định 800 (Fiexed) (W440 x D580 mm) 3C-RTB08 1 216.000
4 Khay trượt 800 (Slide) (415 x D580 mm) 3C-RTSB08 1 399.600
5 Khay cố định 600 (Fiexed) (W440 x D480 mm) 3C-RTB06 1 182.400
6 Khay trượt 600 (Slide) (415 x D480 mm) 3C-RTSB06 1 349.200
7 Khay cố định 400 (Fiexed) (W440 x D300 mm) 3C-RTB04 1 166.800
8 Khay trượt 400 (Slide) (415 x D300 mm) 3C-RTSB04 1 332.400
X Ổ CẮM ĐIỆN (KẾT CẤU LẮP DẠNG RACK) -
A Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA DỤNG
1 Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M06MCB32 1 390.000
2 Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x1.5mm2) và đầu cose 1,5 mm. 3C-P19M06CAB1.5 1 340.000
3 Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2) 3C-P19M12CAB2.5 1 690.000
4 Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M12MCB32 1 770.000
5 Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P20UM12MCB32 1 860.000
6 Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P40UM18MCB50 1 1.280.000
B Ổ CẮM CHUẨN C13
1 Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M06C13MCB32 1 400.000
2 Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x1.5mm2) và đầu cose 1,5 mm. 3C-P19M06C13CAB1.5 1 350.000
3 Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2) 3C-P19M12C13CAB2.5 1 720.000
4 Ổ điện 19"-, 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M12C13MCB32 1 800.000
5 Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm C13 (01 hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P20UM12C13MCB32 1 880.000
6 Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C13 (01 hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P40UM18C13MCB50 1 1.320.000
C Ổ CẮM CHUẨN C19
1 Ổ điện 19", 06 ổ cắm C19, công suất Max 20A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M06C19MCB32 1 400.000
2 Ổ điện 19", 06 ổ căm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 1.5mm2) và đầu cose 1,5mm. 3C-P19M06C19CAB1.5 1 350.000
3 Ổ điện 19", 12 ổ cắm C19 (02 hàng ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 2.5mm2) 3C-P19M12C19CAB2.5 1 720.000
4 Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm C19 (02 Hàng ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P19M12C19MCB32 1 800.000
5 Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P20UM12C19MCB32 1 880.000
6 Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) 3C-P40UM18C19MCB50 1 1.320.000
XI QUẠT LÀM MÁT -
1 Quạt AC - Đường kính 120 mm F120AC 1 85.800
2 Quạt DC - Đường kính 140 mm (48V) F140DC-48V 1 366.300
XII THANH QUẢN LÝ CÁP -
1 Quản lý cáp ngang 19", 1U, dạng hộp 3C-TR19U45x45B 1 152.900
2 Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng hộp 3C-TR23U45x45B 1 152.900
3 Quản lý cáp ngang 19", 1U, Dạng tai cài 3C-TR19U45x45B-T 1 106.700
4 Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng tai cài 3C-TR23U45x45B-T 1 117.370
5 Đế quản lý cáp 42U và đai dây tháo dời 3C-TR42C100x30x15B 1 447.700
6 Đế quản lý cáp 45U và đai dây tháo dời 3C-TR45C100x30x15B 1 480.700
XIII BLANK PANEL -
1 Thanh Blank panel 1U - 19 inch 3C-BP1US19 1 27.500
2 Thanh Blank panel 2U - 19 inch 3C-BP2US19 1 41.800
3 Thanh Blank panel 3U - 19 inch 3C-BP3US19 1 55.000
4 Thanh Blank panel 4U - 19 inch 3C-BP4US19 1 61.600
5 Thanh Blank panel 5U - 19 inch 3C-BP5US19 1 75.900
XIV V ĐỠ SERVER
1 V đỡ Sever cho tủ sâu 600 - V4 dày 2.5mm 3C-RVSB600 56.870
2 V đỡ Sever cho tủ sâu 800 - V4 dày 2.5mm 3C-RVSB800 72.600
3 V đỡ Sever cho tủ sâu 1000 - V4 dày 2.5mm 3C-RVSB1000 94.380
4 V đỡ Sever cho tủ sâu 1100 - V4 dày 2.5mm 3C-RVSB1100 102.850
Tổng cộng giá (Chưa bao gồm 10% thuế VAT)
10% Thuế GTGT
Tổng cộng giá (Đã bao gồm 10% thuế VAT)

Quý Khách có thể tải về đầy đủ bảng giá Tủ Rack file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDF

“3CElectric Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!”

Một số hình ảnh tủ rack, tủ mạng được sản xuất bởi 3CElectric

3CElectric sản xuất tủ rack 27U
3CElectric sản xuất tủ mạng 27U

Sản xuất tủ rack 6U treo tường:

sản xuất tủ rack 6U treo tường
sản xuất tủ mạng 6U treo tường
tủ rack 32U
tủ rack 36U

PHỤ KIỆN TỦ RACK, TỦ MẠNG

“3CElectric là đơn vị sản xuất đầu tiên nội địa hóa sản phẩm tủ Rack, tủ mạng với nhãn hiệu C-Rack®. Đã được đăng ký nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.”

MỌI CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM TỦ RACK VÀ PHỤ KIỆN. VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

  • Hà Nội: Tầng 9, Số 8 Láng Hạ, Q. Ba đình, TP.HN
  • Hà Nội: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP.HN
  • Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
  • Chi nhánh TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Nhà máy sản xuất: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, TP Hà Nội
✓ Trả lời: 3CElectric Sở hữu nhà máy có quy mô lớn tại Hà Nội với chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. 3CElectric cung cấp các loại tủ rack, tủ mạng cho các đơn vị thi công hệ thống mạng Lan, Hệ thống tủ rack server, tủ mạng server cho các trung tâm dữ liệu trên khắp các tỉnh thành, vùng miền đất nước Việt Nam đảm bảo về chất lượng với giá thành tốt nhất thị trường. ✓ Trả lời: Với hơn 16 năm hoạt động, giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong thiết kế, sản xuất tủ mạng. Chúng tôi luôn đi tiên phong phát triển sản phẩm của mình. Chiếm thị phần lớn nhất, Khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Việt Nam. ✓ Trả lời: Nhà máy sản xuất Tủ rack tại khu Công Nghiệp xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội được đầu tư máy móc hiện đại chuyên biệt cho sản phẩm tủ rack tiêu chuẩn, áp dụng công nghệ, quy trình tiên tiến nhất hiện nay nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường… ✓ Trả lời: Là Nhà sản xuất hàng đầu chúng tôi cam kết giá bán phù hợp, Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24/7...