Một số sản phẩm Tủ rack 42U

Tủ RACK 42U 19inch W800D600 Màu đen – cửa Mica

Tủ RACK 42U 19inch W800D600 Màu đen – cửa Mica

Giá: 10.316.880 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D600 Màu trắng – Cánh cửa Mica

Tủ Rack 42U-D600 Màu trắng – Cánh cửa Mica

Giá: 7.737.660 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D600 – Màu đen – Cánh cửa Mica

Tủ Rack 42U-D600 – Màu đen – Cánh cửa Mica

Giá: 7.737.660 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U D600 cánh cửa lưới, màu đen

Tủ Rack 42U D600 cánh cửa lưới, màu đen

Giá: 7.737.660 (tính theo m2)
Tủ RACK 42U 19inch W800D600 Màu Trắng – cửa Mica

Tủ RACK 42U 19inch W800D600 Màu Trắng – cửa Mica

Giá: 10.316.880 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D1100 Màu đen – Cánh cửa Mica

Tủ Rack 42U-D1100 Màu đen – Cánh cửa Mica

Giá: 11.101.860 (tính theo m2)
Tủ RACK 42U 19inch W800D800 Màu trắng – cửa Mica

Tủ RACK 42U 19inch W800D800 Màu trắng – cửa Mica

Giá: 12.559.680 (tính theo m2)
Tủ RACK 42U 19inch W800D1000 Màu đen – cửa Mica

Tủ RACK 42U 19inch W800D1000 Màu đen – cửa Mica

Giá: 13.456.800 (tính theo m2)
Tủ RACK 42U 19inch W800D800 Màu đen – cửa Mica

Tủ RACK 42U 19inch W800D800 Màu đen – cửa Mica

Giá: 12.559.680 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D800 Màu trắng – Cánh cửa Mica

Tủ Rack 42U-D800 Màu trắng – Cánh cửa Mica

Giá: 9.419.760 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D800 Màu đen – cửa Mica

Tủ Rack 42U-D800 Màu đen – cửa Mica

Giá: 9.419.760 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U D1100 màu đen, cửa lưới

Tủ Rack 42U D1100 màu đen, cửa lưới

Giá: 11.101.860 (tính theo m2)
Tủ Rack 42U-D1100 Màu trắng – Cánh cửa lưới

Tủ Rack 42U-D1100 Màu trắng – Cánh cửa lưới

Giá: 11.101.860 (tính theo m2)
Mail: hanoi@3celectric.vnFB: 3CElectric
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đầy đủ CO, CQSP ĐẠT TCCL
ĐẦY ĐỦ CO, CQ
Giao hàng nhanh toàn quốcGIAO HÀNG NHANH
TOÀN QUỐC 24/7
Bảo hành chính hãngBẢO HÀNH
CHÍNH HÃNG
Hỗ trợ kỹ thuật báo giá 24/7HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BÁO GIÁ 24/7