3CElectric > Báo giá > Bảng giá thang cáp > Bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện năm 2021
  • 21/08/2021
  • 3CElectric

BẢNG GIÁ THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 2021

Quý Khách Hàng có thể tải về bảng giá Thang cáp sơn tĩnh điện file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ FILE PDF
TT TÊN SẢN PHẨM
(bảo hành 12 tháng)
MÃ SẢN PHẨM Đ.VỊ SL ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN)
I THANG CÁP - THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.0MM
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 3C-TU100x50-S1.0 m 1 70.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x50-S1.0 Chiếc 1 84.480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x50-S1.0 Chiếc 1 84.480
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x50-S1.0 Chiếc 1 84.480
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x50-S1.0 Chiếc 1 91.520
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x50-S1.0 Chiếc 1 112.640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 3C-TU100x75-S1.0 m 1 90.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x75-S1.0 Chiếc 1 108.240
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x75-S1.0 Chiếc 1 108.240
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x75-S1.0 Chiếc 1 108.240
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x75-S1.0 Chiếc 1 117.260
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x75-S1.0 Chiếc 1 144.320
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.0 3C-TU100x100-S1.0 m 1 110.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x100-S1.0 Chiếc 1 132.000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x100-S1.0 Chiếc 1 132.000
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x100-S1.0 Chiếc 1 132.000
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x100-S1.0 Chiếc 1 143.000
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x100-S1.0 Chiếc 1 176.000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x35 dày 1.0 3C-TU150x50-S1.0 m 1 74.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x50-S1.0 Chiếc 1 89.760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x50-S1.0 Chiếc 1 89.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x50-S1.0 Chiếc 1 89.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x50-S1.0 Chiếc 1 97.240
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x50-S1.0 Chiếc 1 119.680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 3C-TU150x75-S1.0 m 1 94.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x75-S1.0 Chiếc 1 113.520
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x75-S1.0 Chiếc 1 113.520
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x75-S1.0 Chiếc 1 113.520
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x75-S1.0 Chiếc 1 122.980
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x75-S1.0 Chiếc 1 151.360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 3C-TU200x50-S1.0 m 1 82.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x50-S1.0 Chiếc 1 99.000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x50-S1.0 Chiếc 1 99.000
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x50-S1.0 Chiếc 1 99.000
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x50-S1.0 Chiếc 1 107.250
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x50-S1.0 Chiếc 1 132.000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 3C-TU200x75-S1.0 m 1 104.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x75-S1.0 Chiếc 1 125.400
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x75-S1.0 Chiếc 1 125.400
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x75-S1.0 Chiếc 1 125.400
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x75-S1.0 Chiếc 1 135.850
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x75-S1.0 Chiếc 1 167.200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 3C-TU200x100-S1.0 m 1 124.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x100-S1.0 Chiếc 1 149.160
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x100-S1.0 Chiếc 1 149.160
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x100-S1.0 Chiếc 1 149.160
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x100-S1.0 Chiếc 1 161.590
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x100-S1.0 Chiếc 1 198.880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 3C-TU250x50-S1.0 m 1 88.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x50-S1.0 Chiếc 1 105.600
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x50-S1.0 Chiếc 1 105.600
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x50-S1.0 Chiếc 1 105.600
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x50-S1.0 Chiếc 1 114.400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x50-S1.0 Chiếc 1 140.800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 3C-TU250x75-S1.0 m 1 108.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x75-S1.0 Chiếc 1 130.680
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x75-S1.0 Chiếc 1 130.680
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x75-S1.0 Chiếc 1 130.680
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x75-S1.0 Chiếc 1 141.570
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x75-S1.0 Chiếc 1 174.240
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 3C-TU250x100-S1.0 m 1 128.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x100-S1.0 Chiếc 1 154.440
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x100-S1.0 Chiếc 1 154.440
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x100-S1.0 Chiếc 1 154.440
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x100-S1.0 Chiếc 1 167.310
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x100-S1.0 Chiếc 1 205.920
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 3C-TU300x50-S1.0 m 1 92.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x50-S1.0 Chiếc 1 110.880
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x50S1.0 Chiếc 1 110.880
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x50-S1.0 Chiếc 1 110.880
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x50-S1.0 Chiếc 1 120.120
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x50-S1.0 Chiếc 1 147.840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 3C-TU300x75-S1.0 m 1 113.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x75-S1.0 Chiếc 1 135.960
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x75-S1.0 Chiếc 1 135.960
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x75-S1.0 Chiếc 1 135.960
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x75-S1.0 Chiếc 1 147.290
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x75-S1.0 Chiếc 1 181.280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 3C-TU300x100-S1.0 m 1 133.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x100-S1.0 Chiếc 1 159.720
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x100-S1.0 Chiếc 1 159.720
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x100-S1.0 Chiếc 1 159.720
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x100-S1.0 Chiếc 1 173.030
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x100-S1.0 Chiếc 1 212.960
II THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.2MM
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 3C-TU100x50-S1.2 m 1 84.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x50-S1.2 Chiếc 1 101.640
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x50-S1.2 Chiếc 1 101.640
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x50-S1.2 Chiếc 1 101.640
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x50-S1.2 Chiếc 1 110.110
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x50-S1.2 Chiếc 1 135.520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 3C-TU100x75-S1.2 m 1 108.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x75-S1.2 Chiếc 1 130.680
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x75-S1.2 Chiếc 1 130.680
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x75-S1.2 Chiếc 1 130.680
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x75-S1.2 Chiếc 1 141.570
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x75-S1.2 Chiếc 1 174.240
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 3C-TU100x100-S1.2 m 1 132.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x100-S1.2 Chiếc 1 145.200
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x100-S1.2 Chiếc 1 158.400
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x100-S1.2 Chiếc 1 158.400
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x100-S1.2 Chiếc 1 171.600
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x100-S1.2 Chiếc 1 211.200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 3C-TU150x50-S1.2 m 1 90.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x50-S1.2 Chiếc 1 90.200
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x50-S1.2 Chiếc 1 108.240
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x50-S1.2 Chiếc 1 108.240
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x50-S1.2 Chiếc 1 117.260
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x50-S1.2 Chiếc 1 144.320
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 3C-TU150x75-S1.2 m 1 113.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x75-S1.2 Chiếc 1 135.960
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x75-S1.2 Chiếc 1 135.960
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x75-S1.2 Chiếc 1 135.960
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x75-S1.2 Chiếc 1 147.290
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x75-S1.2 Chiếc 1 181.280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 3C-TU150x100-S1.2 m 1 136.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x100-S1.2 Chiếc 1 163.680
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x100-S1.2 Chiếc 1 163.680
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x100-S1.2 Chiếc 1 163.680
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x100-S1.2 Chiếc 1 177.320
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x100-S1.2 Chiếc 1 218.240
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 3C-TU200x50-S1.2 m 1 95.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x50-S1.2 Chiếc 1 114.840
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x50-S1.2 Chiếc 1 114.840
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x50-S1.2 Chiếc 1 114.840
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x50-S1.2 Chiếc 1 124.410
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x50-S1.2 Chiếc 1 153.120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 3C-TU200x75-S1.2 m 1 118.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x75-S1.2 Chiếc 1 142.560
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x75-S1.2 Chiếc 1 142.560
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x75-S1.2 Chiếc 1 142.560
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x75-S1.2 Chiếc 1 154.440
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x75-S1.2 Chiếc 1 190.080
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 3C-TU200x100-S1.2 m 1 141.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x100-S1.2 Chiếc 1 170.280
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x100-S1.2 Chiếc 1 170.280
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x100-S1.2 Chiếc 1 170.280
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x100-S1.2 Chiếc 1 184.470
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x100-S1.2 Chiếc 1 227.040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 3C-TU250x50-S1.2 m 1 101.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x50-S1.2 Chiếc 1 121.440
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x50-S1.2 Chiếc 1 121.440
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x50-S1.2 Chiếc 1 121.440
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x50-S1.2 Chiếc 1 131.560
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x50-S1.2 Chiếc 1 161.920
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 3C-TU250x75-S1.2 m 1 124.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x75-S1.2 Chiếc 1 149.160
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x75-S1.2 Chiếc 1 149.160
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x75-S1.2 Chiếc 1 149.160
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x75-S1.2 Chiếc 1 161.590
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x75-S1.2 Chiếc 1 198.880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 3C-TU250x100-S1.2 m 1 147.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x100-S1.2 Chiếc 1 176.880
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x100-S1.2 Chiếc 1 176.880
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x100-S1.2 Chiếc 1 176.880
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x100-S1.2 Chiếc 1 191.620
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x100-S1.2 Chiếc 1 235.840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 3C-TU300x50-S1.2 m 1 105.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x50-S1.2 Chiếc 1 126.720
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x50-S1.2 Chiếc 1 126.720
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x50-S1.2 Chiếc 1 126.720
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x50-S1.2 Chiếc 1 137.280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x50-S1.2 Chiếc 1 168.960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 3C-TU300x75-S1.2 m 1 129.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x75-S1.2 Chiếc 1 155.760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x75-S1.2 Chiếc 1 155.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x75-S1.2 Chiếc 1 155.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x75-S1.2 Chiếc 1 168.740
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x75-S1.2 Chiếc 1 207.680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 3C-TU300x100-S1.2 m 1 152.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x100-S1.2 Chiếc 1 183.480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x100-S1.2 Chiếc 1 183.480
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x100-S1.2 Chiếc 1 183.480
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x100-S1.2 Chiếc 1 198.770
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x100-S1.2 Chiếc 1 244.640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 3C-TU350x50-S1.2 m 1 111.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x50-S1.2 Chiếc 1 133.320
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x50-S1.2 Chiếc 1 133.320
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x50-S1.2 Chiếc 1 133.320
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x50-S1.2 Chiếc 1 144.430
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x50-S1.2 Chiếc 1 177.760
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 3C-TU350x75-S1.2 m 1 134.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x75-S1.2 Chiếc 1 161.040
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x75-S1.2 Chiếc 1 161.040
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x75-S1.2 Chiếc 1 161.040
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x75-S1.2 Chiếc 1 174.460
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x75-S1.2 Chiếc 1 214.720
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 3C-TU350x100-S1.2 m 1 157.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x100-S1.2 Chiếc 1 188.760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x100-S1.2 Chiếc 1 188.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x100-S1.2 Chiếc 1 188.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x100-S1.2 Chiếc 1 204.490
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x100-S1.2 Chiếc 1 251.680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 3C-TU400x50-S1.2 m 1 116.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x50-S1.2 Chiếc 1 139.920
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x50-S1.2 Chiếc 1 139.920
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x50-S1.2 Chiếc 1 139.920
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x50-S1.2 Chiếc 1 151.580
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x50-S1.2 Chiếc 1 186.560
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 3C-TU400x75-S1.2 m 1 139.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x75-S1.2 Chiếc 1 167.640
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x75-S1.2 Chiếc 1 167.640
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x75-S1.2 Chiếc 1 167.640
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x75-S1.2 Chiếc 1 181.610
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x75-S1.2 Chiếc 1 223.520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 3C-TU400x100-S1.2 m 1 162.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x100-S1.2 Chiếc 1 195.360
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x100-S1.2 Chiếc 1 195.360
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x100-S1.2 Chiếc 1 195.360
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x100-S1.2 Chiếc 1 211.640
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x100-S1.2 Chiếc 1 260.480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.2 3C-TU450x50-S1.2 m 1 122.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x50-S1.2 Chiếc 1 158.730
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x50-S1.2 Chiếc 1 158.730
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x50-S1.2 Chiếc 1 158.730
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x50-S1.2 Chiếc 1 170.940
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x50-S1.2 Chiếc 1 219.780
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.2 3C-TU450x75-S1.2 m 1 145.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x75-S1.2 Chiếc 1 188.760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x75-S1.2 Chiếc 1 188.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x75-S1.2 Chiếc 1 188.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x75-S1.2 Chiếc 1 203.280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x75-S1.2 Chiếc 1 261.360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.2 3C-TU450x100-S1.2 m 1 168.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x100-S1.2 Chiếc 1 218.790
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x100-S1.2 Chiếc 1 218.790
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x100-S1.2 Chiếc 1 218.790
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x100-S1.2 Chiếc 1 235.620
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x100-S1.2 Chiếc 1 302.940
III THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.5MM
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 3C-TU100x50-S1.5 m 1 106.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x50-S1.5 Chiếc 1 128.040
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x50-S1.5 Chiếc 1 128.040
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x50-S1.5 Chiếc 1 128.040
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x50-S1.5 Chiếc 1 138.710
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x50-S1.5 Chiếc 1 170.720
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 3C-TU100x75-S1.5 m 1 135.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x75-S1.5 Chiếc 1 162.360
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x75-S1.5 Chiếc 1 162.360
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x75-S1.5 Chiếc 1 162.360
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x75-S1.5 Chiếc 1 175.890
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x75-S1.5 Chiếc 1 216.480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 3C-TU100x100-S1.5 m 1 165.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x100-S1.5 Chiếc 1 198.000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x100-S1.5 Chiếc 1 198.000
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x100-S1.5 Chiếc 1 198.000
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x100-S1.5 Chiếc 1 214.500
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x100-S1.5 Chiếc 1 264.000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 3C-TU150x50-S1.5 m 1 113.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x50-S1.5 Chiếc 1 135.960
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x50-S1.5 Chiếc 1 135.960
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x50-S1.5 Chiếc 1 135.960
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x50-S1.5 Chiếc 1 147.290
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x50-S1.5 Chiếc 1 181.280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 3C-TU150x75-S1.5 m 1 141.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x75-S1.5 Chiếc 1 170.280
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x75-S1.5 Chiếc 1 170.280
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x75-S1.5 Chiếc 1 170.280
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x75-S1.5 Chiếc 1 184.470
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x75-S1.5 Chiếc 1 227.040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 3C-TU150x100-S1.5 m 1 171.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x100-S1.5 Chiếc 1 205.920
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x100-S1.5 Chiếc 1 205.920
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x100-S1.5 Chiếc 1 205.920
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x100-S1.5 Chiếc 1 223.080
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x100-S1.5 Chiếc 1 274.560
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.5 3C-TU200x50-S1.5 m 1 119.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x50-S1.5 Chiếc 1 143.880
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x50-S1.5 Chiếc 1 143.880
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x50-S1.5 Chiếc 1 143.880
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x50-S1.5 Chiếc 1 155.870
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x50-S1.5 Chiếc 1 191.840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 3C-TU200x75-S1.5 m 1 148.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x75-S1.5 Chiếc 1 178.200
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x75-S1.5 Chiếc 1 178.200
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x75-S1.5 Chiếc 1 178.200
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x75-S1.5 Chiếc 1 193.050
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x75-S1.5 Chiếc 1 237.600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 3C-TU200x100-S1.5 m 1 178.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x100-S1.5 Chiếc 1 213.840
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x100-S1.5 Chiếc 1 213.840
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x100-S1.5 Chiếc 1 213.840
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x100-S1.5 Chiếc 1 231.660
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x100-S1.5 Chiếc 1 285.120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 3C-TU250x50-S1.5 m 1 125.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x50-S1.5 Chiếc 1 150.480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x50-S1.5 Chiếc 1 150.480
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x50-S1.5 Chiếc 1 150.480
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x50-S1.5 Chiếc 1 163.020
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x50-S1.5 Chiếc 1 200.640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 3C-TU250x75-S1.5 m 1 155.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x75-S1.5 Chiếc 1 186.120
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x75-S1.5 Chiếc 1 186.120
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x75-S1.5 Chiếc 1 186.120
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x75-S1.5 Chiếc 1 201.630
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x75-S1.5 Chiếc 1 248.160
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 3C-TU250x100-S1.5 m 1 183.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x100-S1.5 Chiếc 1 220.440
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x100-S1.5 Chiếc 1 220.440
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x100-S1.5 Chiếc 1 220.440
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x100-S1.5 Chiếc 1 238.810
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x100-S1.5 Chiếc 1 293.920
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 3C-TU300x50-S1.5 m 1 129.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x50-S1.5 Chiếc 1 155.760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x50-S1.5 Chiếc 1 155.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x50-S1.5 Chiếc 1 155.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x50-S1.5 Chiếc 1 168.740
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x50-S1.5 Chiếc 1 207.680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 3C-TU300x75-S1.5 m 1 158.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x75-S1.5 Chiếc 1 190.080
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x75-S1.5 Chiếc 1 190.080
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x75-S1.5 Chiếc 1 190.080
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x75-S1.5 Chiếc 1 205.920
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x75-S1.5 Chiếc 1 253.440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 3C-TU300x100-S1.5 m 1 187.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x100-S1.5 Chiếc 1 224.400
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x100-S1.5 Chiếc 1 224.400
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x100-S1.5 Chiếc 1 224.400
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x100-S1.5 Chiếc 1 243.100
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x100-S1.5 Chiếc 1 299.200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 3C-TU350x50-S1.5 m 1 135.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x50-S1.5 Chiếc 1 162.360
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x50-S1.5 Chiếc 1 162.360
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x50-S1.5 Chiếc 1 162.360
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x50-S1.5 Chiếc 1 175.890
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x50-S1.5 Chiếc 1 216.480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 3C-TU350x75-S1.5 m 1 162.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x75-S1.5 Chiếc 1 195.360
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x75-S1.5 Chiếc 1 195.360
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x75-S1.5 Chiếc 1 195.360
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x75-S1.5 Chiếc 1 211.640
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x75-S1.5 Chiếc 1 260.480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 3C-TU350x100-S1.5 m 1 191.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x100-S1.5 Chiếc 1 229.680
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x100-S1.5 Chiếc 1 229.680
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x100-S1.5 Chiếc 1 229.680
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x100-S1.5 Chiếc 1 248.820
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x100-S1.5 Chiếc 1 306.240
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 3C-TU400x50-S1.5 m 1 140.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x50-S1.5 Chiếc 1 183.040
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x50-S1.5 Chiếc 1 168.960
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x50-S1.5 Chiếc 1 168.960
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x50-S1.5 Chiếc 1 183.040
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x50-S1.5 Chiếc 1 225.280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 3C-TU400x75-S1.5 m 1 169.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x75-S1.5 Chiếc 1 220.220
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x75-S1.5 Chiếc 1 203.280
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x75-S1.5 Chiếc 1 203.280
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x75-S1.5 Chiếc 1 220.220
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x75-S1.5 Chiếc 1 271.040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 3C-TU400x100-S1.5 m 1 198.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1 257.400
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1 237.600
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1 237.600
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1 257.400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1 316.800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 3C-TU450x50-S1.5 m 1 148.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x50-S1.5 Chiếc 1 193.050
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x50-S1.5 Chiếc 1 193.050
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x50-S1.5 Chiếc 1 193.050
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x50-S1.5 Chiếc 1 207.900
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x50-S1.5 Chiếc 1 267.300
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 3C-TU450x75-S1.5 m 1 177.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x75-S1.5 Chiếc 1 230.230
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x75-S1.5 Chiếc 1 230.230
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x75-S1.5 Chiếc 1 230.230
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x75-S1.5 Chiếc 1 247.940
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x75-S1.5 Chiếc 1 318.780
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 3C-TU450x100-S1.5 m 1 205.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1 267.410
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1 267.410
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1 267.410
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1 287.980
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1 370.260
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 3C-TU500x100-S1.5 m 1 216.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU500x100-S1.5 Chiếc 1 325.050
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU500x100-S1.5 Chiếc 1 281.710
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU500x100-S1.5 Chiếc 1 281.710
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU500x100-S1.5 Chiếc 1 390.060
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU500x100-S1.5 Chiếc 1 476.740
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 3C-TU600x100-S1.5 m 1 229.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU600x100-S1.5 Chiếc 1 344.850
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU600x100-S1.5 Chiếc 1 298.870
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU600x100-S1.5 Chiếc 1 298.870
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU600x100-S1.5 Chiếc 1 413.820
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU600x100-S1.5 Chiếc 1 505.780
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 3C-TU700x100-S1.5 m 1 255.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU700x100-S1.5 Chiếc 1 382.800
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU700x100-S1.5 Chiếc 1 331.760
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU700x100-S1.5 Chiếc 1 331.760
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU700x100-S1.5 Chiếc 1 459.360
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU700x100-S1.5 Chiếc 1 561.440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 1.5 3C-TU800x100-S1.5 m 1 276.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU800x100-S1.5 Chiếc 1 414.150
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU800x100-S1.5 Chiếc 1 358.930
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU800x100-S1.5 Chiếc 1 358.930
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU800x100-S1.5 Chiếc 1 496.980
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU800x100-S1.5 Chiếc 1 607.420
IV THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 2.0 MM
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 3C-TU200x50-S2.0 m 1 154.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x50-S2.0 Chiếc 1 184.800
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x50-S2.0 Chiếc 1 184.800
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x50-S2.0 Chiếc 1 184.800
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x50-S2.0 Chiếc 1 200.200
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x50-S2.0 Chiếc 1 246.400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 3C-TU200x75-S2.0 m 1 192.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x75-S2.0 Chiếc 1 231.000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x75-S2.0 Chiếc 1 231.000
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x75-S2.0 Chiếc 1 231.000
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x75-S2.0 Chiếc 1 250.250
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x75-S2.0 Chiếc 1 308.000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 3C-TU200x100-S2.0 m 1 229.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x100-S2.0 Chiếc 1 275.880
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x100-S2.0 Chiếc 1 275.880
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x100-S2.0 Chiếc 1 275.880
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x100-S2.0 Chiếc 1 298.870
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x100-S2.0 Chiếc 1 367.840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-TU250x50-S2.0 m 1 160.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x50-S2.0 Chiếc 1 192.720
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x50-S2.0 Chiếc 1 192.720
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x50-S2.0 Chiếc 1 192.720
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x50-S2.0 Chiếc 1 208.780
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x50-S2.0 Chiếc 1 256.960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 3C-TU250x75-S2.0 m 1 198.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x75-S2.0 Chiếc 1 237.600
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x75-S2.0 Chiếc 1 237.600
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x75-S2.0 Chiếc 1 237.600
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x75-S2.0 Chiếc 1 257.400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x75-S2.0 Chiếc 1 316.800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 3C-TU250x100-S2.0 m 1 235.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x100-S2.0 Chiếc 1 282.480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x100-S2.0 Chiếc 1 282.480
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x100-S2.0 Chiếc 1 282.480
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x100-S2.0 Chiếc 1 306.020
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x100-S2.0 Chiếc 1 376.640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 3C-TU300x50-S2.0 m 1 169.400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x50-S2.0 Chiếc 1 203.280
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x50-S2.0 Chiếc 1 203.280
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x50-S2.0 Chiếc 1 203.280
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x50-S2.0 Chiếc 1 220.220
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x50-S2.0 Chiếc 1 271.040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 3C-TU300x75-S2.0 m 1 206.800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x75-S2.0 Chiếc 1 248.160
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x75-S2.0 Chiếc 1 248.160
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x75-S2.0 Chiếc 1 248.160
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x75-S2.0 Chiếc 1 268.840
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x75-S2.0 Chiếc 1 330.880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 3C-TU300x100-S2.0 m 1 244.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x100-S2.0 Chiếc 1 293.040
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x100-S2.0 Chiếc 1 293.040
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x100-S2.0 Chiếc 1 293.040
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x100-S2.0 Chiếc 1 317.460
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x100-S2.0 Chiếc 1 390.720
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 3C-TU350x50-S2.0 m 1 178.200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x50-S2.0 Chiếc 1 213.840
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x50-S2.0 Chiếc 1 213.840
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x50-S2.0 Chiếc 1 213.840
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x50-S2.0 Chiếc 1 231.660
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x50-S2.0 Chiếc 1 285.120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 3C-TU350x75-S2.0 m 1 215.600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x75-S2.0 Chiếc 1 258.720
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x75-S2.0 Chiếc 1 258.720
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x75-S2.0 Chiếc 1 258.720
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x75-S2.0 Chiếc 1 280.280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x75-S2.0 Chiếc 1 344.960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 3C-TU350x100-S2.0 m 1 253.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x100-S2.0 Chiếc 1 303.600
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x100-S2.0 Chiếc 1 303.600
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x100-S2.0 Chiếc 1 303.600
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x100-S2.0 Chiếc 1 328.900
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x100-S2.0 Chiếc 1 404.800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 3C-TU400x50-S2.0 m 1 185.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x50-S2.0 Chiếc 1 223.080
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x50-S2.0 Chiếc 1 223.080
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x50-S2.0 Chiếc 1 223.080
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x50-S2.0 Chiếc 1 241.670
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x50-S2.0 Chiếc 1 297.440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 3C-TU400x75-S2.0 m 1 223.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x75-S2.0 Chiếc 1 267.960
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x75-S2.0 Chiếc 1 267.960
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x75-S2.0 Chiếc 1 267.960
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x75-S2.0 Chiếc 1 290.290
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x75-S2.0 Chiếc 1 357.280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 3C-TU400x100-S2.0 m 1 260.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x100-S2.0 Chiếc 1 312.840
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x100-S2.0 Chiếc 1 312.840
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x100-S2.0 Chiếc 1 312.840
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x100-S2.0 Chiếc 1 338.910
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x100-S2.0 Chiếc 1 417.120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 3C-TU450x50-S2.0 m 1 194.700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x50-S2.0 Chiếc 1 253.110
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x50-S2.0 Chiếc 1 253.110
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x50-S2.0 Chiếc 1 253.110
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x50-S2.0 Chiếc 1 272.580
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x50-S2.0 Chiếc 1 350.460
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 3C-TU450x75-S2.0 m 1 232.100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x75-S2.0 Chiếc 1 301.730
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x75-S2.0 Chiếc 1 301.730
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x75-S2.0 Chiếc 1 301.730
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x75-S2.0 Chiếc 1 324.940
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x75-S2.0 Chiếc 1 417.780
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 3C-TU450x100-S2.0 m 1 269.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x100-S2.0 Chiếc 1 350.350
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x100-S2.0 Chiếc 1 350.350
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x100-S2.0 Chiếc 1 350.350
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x100-S2.0 Chiếc 1 377.300
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x100-S2.0 Chiếc 1 485.100
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 3C-TU500x100-S2.0 m 1 280.500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU500x100-S2.0 Chiếc 1 364.650
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU500x100-S2.0 Chiếc 1 364.650
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU500x100-S2.0 Chiếc 1 364.650
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU500x100-S2.0 Chiếc 1 476.850
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU500x100-S2.0 Chiếc 1 617.100
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 3C-TU600x100-S2.0 m 1 300.300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU600x100-S2.0 Chiếc 1 450.450
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU600x100-S2.0 Chiếc 1 390.390
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU600x100-S2.0 Chiếc 1 390.390
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU600x100-S2.0 Chiếc 1 540.540
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU600x100-S2.0 Chiếc 1 660.660
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 3C-TU700x100-S2.0 m 1 317.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU700x100-S2.0 Chiếc 1 476.850
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU700x100-S2.0 Chiếc 1 413.270
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU700x100-S2.0 Chiếc 1 413.270
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU700x100-S2.0 Chiếc 1 572.220
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU700x100-S2.0 Chiếc 1 699.380
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 3C-TU800x100-S2.0 m 1 341.000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU800x100-S2.0 Chiếc 1 511.500
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU800x100-S2.0 Chiếc 1 443.300
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU800x100-S2.0 Chiếc 1 443.300
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU800x100-S2.0 Chiếc 1 613.800
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU800x100-S2.0 Chiếc 1 750.200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 3C-TU1000x100-S2.0 m 1 394.900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 592.350
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 513.370
4 Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 513.370
5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 710.820
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 868.780

Quý Khách Hàng có thể tải về bảng giá THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDF

“3CElectric Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!”

XEM THÊM CÁC MỤC LIÊN QUAN:

Tự hào là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp thang máng cáp hàng đầu tại Việt Nam

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C là đơn vị sản xuất thang máng cáp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm. Cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Sở hữu đội ngũ kỹ sư, công nhân viên giỏi, cùng Nhà máy được đầu tư xây dựng tại cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội với các trang thiết bị, máy móc hiện đại. Đây là nhà máy sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng. Vượt tiến độ cam kết với khách hàng. Sản phẩm của 3CElectric được sử dụng rộng rãi trong các dự án cơ điện, được các đối tác, chủ đầu tư, doanh nghiệp lớn tin tưởng sử dụng 100% tại các dự án trọng điểm, lớn nhỏ trên cả nước.

Một số sản phẩm thang cáp sơn tĩnh điện của 3CElectric:

"Sản phẩm của chúng tôi có nhiều chủng loại, kích thước, vật liệu, Đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.
Liên hệ ngay với 3CElectric để được tư vấn và có chính sách giá tốt nhất.”

MỌI CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN. VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

  • Hà Nội: Tầng 9, Số 8 Láng Hạ, Q. Ba đình, TP.HN
  • Hà Nội: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP.HN
  • Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
  • Chi nhánh TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Nhà máy sản xuất: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, TP Hà Nội
✓ Trả lời: 3CElectric là đơn vị thiết kế, sản xuất Thang máng cáp Đủ Các Loại Với Chất Lượng Tốt Nhất. Tiến độ sản xuất nhanh. 5000+ Đơn Vị Tin Dùng Suốt 10 Năm Qua. Khẳng Định Chất Lượng - Thương Hiệu hàng đầu. Giá Cả Cạnh Tranh. Tư Vấn Hiệu Quả. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, tư vấn chi tiết trong từng giai đoạn của Dự án như thiết kế bản vẽ, lập dự toán, thi công lắp đặt, bảo hành bảo trì. Thỏa mãn nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng.Hỗ Trợ 24/7. Uy Tín, Chất Lượng. ✓ Trả lời: Với chi nhánh công ty có mặt tại 3 miền đất nước. Chúng tôi giao hàng nhanh chóng đến công trình. Cung cấp cho hàng loạt các dự án lớn trọng điểm. Mức giá tốt nhất. ✓ Trả lời:Nhà máy 3CElectric được đầu tư xây dựng tại Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, Tp. Hà Nội với các trang thiết bị, máy móc hiện đại. Đây là nhà máy sản xuất thang máng cáp duy nhất tại Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực sản xuất đáp ứng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng. Vượt tiến độ cam kết với khách hàng. ✓ Trả lời: 3CElectric luôn nỗ lực mang lại giá trị bền vững, hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách. Cam kết tiến độ giao hàng, cam kết chất lượng bảo hành sản phẩm tốt nhất.