3CElectric > Sản phẩm > Tủ Rack > Ổ cắm - PDU

Ổ cắm - PDU

3CElectric cung cấp các loại ổ cắm tủ Rack, tủ mạng, ổ điện, thanh nguồn PDU dành cho các loại tủ rack, tủ mạng.